Gorvinovy stránky   6) Stirlingův motor - „sluneční“ elektrická energie


   Velmi zajímavým typem tepelného stroje je tzv. Stirlingův motor, který patentoval technicky založený skotský duchovní Stirling v roce 1816, tedy v době bouřlivého vývoje parního stroje. V té době bylo mnoho smrtelných úrazů při explozích parních kotlů, proto Stirlingův motor - pracující bez kotle a velmi tiše - byl velmi vyhovující, především pro malé jednotky, po kterých byla velká poptávka. V té době však byl vynalezen také elektromotor a když přišel se svým lehkým motorem Benz, nemohl s ním teprve se vyvíjející Stirlingův motor soutěžit, zejména pro užití při pohonu automobilů.

   Stirling se však své myšlenky nevzdával a v roce 1843 předělal ve skotském Dundee parní stroj na svůj systém. Při stejném výkonu 27 kW jako s párou spálil tento motor méně uhlí a pracoval velmi tiše. Po půl roce provozu však prasklo dno válce a tato závada se opakovala, proto se stroj předělal zpět na páru. Teplota, při které pracuje Stirlingův motor je totiž větší a v té době nebyl k dispozici žádný vhodný žáruvzdorný materiál, který by problém odstranil a tak se uplatnil pouze pro menší výkony, zejména pro čerpání vody a někde pracuje dodnes.

   Teprve před druhou světovou válkou si Stirlingova motru všimla holandská firma Philips, která hledala pro bezdrátové vysílací stanice malý generátor, který by nerušil vysílání zapalováním motoru. Zdokonalením celé konstrukce se podařilo vytvořit malý přenosný agregát, vhodný i pro neelektrifikované rozvojové země, k jehož pohonu by stačilo jakékoli palivo. Světová válka a vybombardování závodu však na čas zastavilo vývoj a po válce rozvojem tranzistorů opadl zájem o malé agregáty. Firma Phlilips však experimentem zjistila, že pohání-li se Stirlingův motor cizím zdrojem ve směru otáčení, začne teplota "teplé" části válce klesat hluboko pod nulu. Dosáhlo se dokonce teploty 12°K tedy –231°C, což stačí nejen ke zkapalnění vzduchu, ale i vodíku. Začalo se proto vyrábět chladící zařízení na tomto principu.

   Boj o čistotu životního prostředí a hrozba energetické krize znovu oživila zájem o Stirlingův motor, pracující s plamenem, který hoří spojitě v horké komoře, takže produkce škodlivin (oxid uhelnatý a oxidy dusíku) je hluboko pod normou požadovaným limitem. Stirlingův motor může pracovat i s využitím slunečního záření a vysokotepelného akumulátoru, tedy úplně bez škodlivin a jakýchkoli odpadů. V nutném případě lze využít k jeho pohonu jakéhokoli paliva a tedy, i pokud sluneční energie nelze právě použít, není provoz ohrožen.

   Motor pracuje velmi tiše a měkce i při nízkých otáčkách, což je pro automobilový motor velmi důležité a navíc mazací olej nepřichází do styku s hořícími plyny, takže se neznehodnocuje a odpadají jeho časté výměny. Spuštění motoru je velmi snadné a spolehlivé, stačí zahřát hlavu válce na potřebnou teplotu. Nově vyvinuté a zdokonalené Stirlingovy motory druhé generace s regenerátorem dosahují při maximálním výkonu až 4000 otáček za minutu a regenerátor umožňuje za 0,02 s změnit teplotu plynů o několik set stupňů Celsia a zvyšuje účinnost zařízení, jehož 38 až 42% odpovídá nejlepším naftovým motorům. Z toho vyplývá i příznivá spotřeba pohonných hmot a proto se tyto motory zkoušely v autobusech DAF a MAN, přičemž byl oceňován i jejich velmi tichý chod.

   Strirlingův motor pracuje na následujícím základním principu:

   Pracovní válec obsahující píst A, ojnicí napojený na klikovou hřídel, ke které je v posunu 90° připojena ojnice druhého pístu B. Tento druhý píst se nachází ve válci, který je na svém konci zahříván a v druhé polovině je na něm přiloženo chladící žebroví. Píst B nedoléhá těsně ke stěnám válce, ve kterém se nachází, což umožňuje pohyb plynu. Funkcí tohoto pístu B je střídavé přečerpávání pracovního plynu z místa ohřevu do místa chlazení a naopak, což je umožněno právě spárou mezi pístem B a jeho válcem. Pokud se píst B nachází v části válce, která je chlazená, valná část pracovního plynu se pak nachází v části válce, který je zahříván. V důsledku zahřátí plynu dochází k jeho rozpínání a tedy růstu tlaku. Protože válec pístu B je spojen s válcem pístu A, vzniklý tlak plynu se tak na něj přenáší a pístem A pohne, což v důsledku a díky posunu připojení ojnic obou pístů na hřídel o 90°, posune píst B do části, která je zahřívaná a valná část plynu se tak přesune do části, která je chlazená a zde se plyn ochlazuje, což způsobí pokles tlaku a pracovní píst A se vrací do původní polohy a celý cyklus se opakuje.

   Vysvětlení principu funkce Stirlingova motoru můžete nalézt i zde: http://mve.energetika.cz/uvod/stirling.htm


   Jako pracovní plyn se nejprve používal obyčejný vzduch, nejlepších vlastností a účinnosti, které nemá ani hélium, se však dosahuje při užití vodíku. Pracovní plyn je dnes v motoru pod tlakem 15 až 20 MPa. Zdokonalením konstrukce a přidáním regenerátorů tepla pracovního plynu, se účinnost zařízení dále zvyšuje a to podstatným způsobem. Účinnost je též závislá na rychlosti otáček, což vyplývá z cyklu zahřívání a chlazení plynu, jehož čas se na jednotlivé fáze zahřívání a chlazení s počtem otáček snižuje a to má za důsledek snížení účinnosti. Motor, který jako pracovního plynu využívá vodíku, o výkonu 52 kW/dm3 má při 1500 otáček za minutu účinnost 35%. Snížením otáček na 500 min–1 se účinnost zvýší na 46%. U válců menších rozměrů jsou při vysokých otáčkách (až 5000 min–1) poměry příznivější.

   V současné době se pracuje s teplotou hlavy 700 až 750°C a stále se vyvíjí nové žáruvzdorné keramické materiály, které by umožnily zvýšení teploty a tím i účinnosti a výkonu. Výkon Stirlingova motoru lze rychle regulovat změnou množství pracovního média. Při snižování výkonu se vodík z válce vypouští do nízkotlaké nádrže a snížení výkonu je dosaženo za 0,3 s. Z nízkotlaké nádrže je přečerpáván do vysokotlaké a jeho vstříknutím zpět do válce se dosáhne plného výkonu za 0,6 s. Zahřívací doba motoru je asi 15 vteřin a na chlazení částí válců se používá chladící kapalina. Nejrozsáhlejší zkoušky se Stirlingovy motory prováděly společnosti General Motors a Ford. Také švédská firma United Stirling vyvíjí motory tohoto typu pro automobilové účely.

   Nás zajímá využití Stirlingova motoru především k výrobě elektrické energie ze slunečního tepla.
 
   Zdroj: časopis Automobil 11/'82


      Kontakt na autora výtahu: zavadilik.p(a)seznam.cz
   
 


 
  • < Zpět
    Gorvin (c) 2004